Planlegg å byggja fleire høgdebasseng og offentlege avløp