Kraftlaget har ansvar for meir enn to tusen vegljos