Mange fylkesvegar på Bømlo har fått nye nummer

foto