Studie: Halvparten av befolkninga i verda slit med hovudverk