Forlangte klart svar om bakgrunn for Leite-lokalisering

foto