Haugaland Kraft overtek SKL-aksjane til kraftlaget

foto