Avtalen om asylmottak blir sendt til siste signering 28.juli