Avretting og asfaltering av gangveg på Moster i haust

foto