Ulykka der tilhengjaren til ein trailer velta over ein personbil har ført til at brua har vore stengt sidan ulukka skjedde klokka 15.06 fredag.

Siste oppdateringa frå politiet kom klokka 20.11 og der opplyser dei om at brua framleis er stengd, men at utrykningskøyretøy kan passere. Dette er fordi hengjaren som har velta er stroppa fast, slik at brua er stengt for alle andre bilar.

Bilistar som skal til Bømlo må køyre om Buavåg- Langevåg og det er meldt om lange køar og ein del venting frå passasjerar Bømlo-nytt har snakka med som ventar på Langevåg. Dei opplyser om dei truleg må stå over to avganger i Buavåg.