Slik svarar kommunen om tilkomsten til Øyane Helsehamn