Alvorleg covid-19 kan auke risikoen for hjarte- og karsjukdom