Regjeringa vil opprette eit uavhengig prisråd for havbruk