Sjømateksport for nesten 15 milliardar kroner i november