Kommunen er glade for resultata i elevundersøkinga for Bømlo