Vel 400 millionar skal lokke fleire legar inn i fastlegeordninga