Nytt bygg for psykisk helse og rus er offisielt opna