Ressurssvak arbeidssøkjar fekk dom i staden for hjelp

foto