Store skilnadar i byggjesaksgebyr: — Det er openbert nokon som betaler for mykje

foto