Eigenkapitalen til Kommunalbanken blir auka med 750 millionar kroner

foto