foto
– Eit insekt er eit virvellaust dyr, med seks bein, tredelt kropp og antenne på hovudet. Ofte òg med venger, fortel førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet Frode Ødegaard.Foto: Agne Ødegaard

Insekta våre – ein del av livssirkelen