Kyrkjeklokkene skal ringe éin gong i veka for håp

foto