Kor mange er uføre eller har nedsett arbeidsevne i Bømlo?