Eit særs godt år for Kristian Eidesvik og Caiano

foto