Fylket bed Kystverket om å prioritere tåkelys i Buavåg