Færre søkarar til sjukepleie, men søkarane er betre kvalifisert