Banksjefen føreslår bufferkonto som nyttårsforsett