Statsforvaltaren gjev 1,7 millionar kroner i skjønsmidlar