Neste vinter kan bli varmare for dei tilsette i heimetenesta