Frå treg til litt mindre treg bustadmarknad på Bømlo