Fylkeskommunen har sendt bompengesøknaden til Vegdirektoratet