Bømlapakken på Finnås bana veg for heilårsdrift for gjestehamna