Leiarar i politiet meiner politiet har blitt meir sentralisert