Lange ventelister for å studere fiske og fangst

foto