Eit møte med nye deltakarar og frivillige i Bømlo

foto