– Dette vart eit av dei beste Kystsogedagane-arrangementa me har skipa til!

foto