Eidesvik Offshore hentar inn eigenkapital og får avdragsreduksjonar

foto