Bømlafirma har levert anbod på storkontrakt med vegvesenet