– Kommunane må styrkje den interne jus-kompetansen