Kulturhuset er med på støttemarkering for Ukraina

foto