Kommunedirektøren tek opp ferjeproblematikken med fylket