Stiller opp for tredje gong for å gje nokon ei spesiell oppleving