Vil gjera landbruket til ein attraktiv arbeidsplass for dei unge