Noregs Bank set opp styringsrenta til 0,25 prosent