– Fokuset må vera på vedtaket som gjeld, og ik­kje på om­kamp om lo­ka­li­se­ring