Gruppeleiarar og ordførar involverer seg i Jakarian-saka