30 personar evakuert etter dramatisk hyttebrann på Agasøster