Asfalterer tre og ein halv kilometer på ny fylkesveg