Semje i lønsoppgjeret: Det blir ikkje streik

foto