Tilrår at 14 søkjarar får tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket