Studentar blir tilbodne koronavaksine i studiekommunen